wz
FreeAlp - inženýrská činnost v investiční výstavbě

Předmětem činnosti společnosti FREEALP je činnost technického dozoru investora, zajištění poradenských a konzultantských služeb v oblasti oceňování stavebních prací a související technické podpory pro investory a stavební firmy při přípravě a realizaci stavebních zakázek.


Oceňování stavebních prací

Inženýrská činnost

Podrobnosti přípravy investičního záměru  Příprava investičního záměru

Podrobnosti koordinace územního řízení – k vydání územního rozhodnutí  Koordinace územního řízení – k vydání územního rozhodnutí

Podrobnosti koordiace stavebního řízení – k vydání stavebního povolení  Koordinace územního řízení – k vydání stavebního povolení

Podrobnosti přípravy výběrového řízení pro výběr dodavatele stavebního díla  Příprava výběrového řízení pro výběr dodavatele stavebního díla

Podrobnosti přípravy kolaudačního řízení  Příprava kolaudačního řízení


Technický dozor investora


Uplatněním technického dozoru investora hájíme oprávněné zájmy klienta při realizaci stavby. Tato činnost zajišťuje soulad dodávek výrobků, stavebních prací a služeb v souladu s projektovou dokumentací schválenou ve stavebním řízení, s platnými právními předpisy, technickými normami ve výstavbě a s přijatými smluvními závazky.


Kontakt


FREEALP – inženýrská činnost v investiční výstavbě
Holandská 2438
272 01 Kladno
IČO: 152 01 287
DIČ: CZ7009263492

Tel. 737 350 495 p. Milan Tajovský
e-mail: freealp@seznam.cz
web: FreeAlp.euweb.cz

Napište nám. Pokud máte dotaz, připomínku nebo jiný podnět, prosím, zašlete nám zprávu.